Truyện cười: Vẫn có thể làm trọng tài

Truyện cười: Vẫn có thể làm trọng tài

Trận đấu đang diễn ra, một cầu thủ phải rời sân sau khi bị chấn thương vùng mặt.

– Sau một hồi phán xét, bác sĩ kết luận:

– Các vùng khác sẽ hồi phục nhanh còn mắt anh bị chấn thương nặng! Có thể bị mắt lé.

Anh cầu thủ kêu lên:

– Chúa ơi! Lé mắt ư? Thế là sự nghiệp bóng đá của tôi đi tong rồi.

– Không, chưa! Sau này anh vẫn có thể làm trọng tài được.

 

Xem thêm:

Related Post